L’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC) ofereix cita prèvia per internet
Edició/ 17 de Juny de 2020

L’Ajuntament de Cerdanyola ha habilitat la possibilitat de demanar cita prèvia a l’OAC a través del web municipal

L’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès ja té operativa l’aplicació que permet sol·licitar a la seva web (www.cerdanyola.cat) la cita prèvia per ser atès de forma presencial a l’Oficina d’Atenció Ciutadana. Només cal accedir a l’apartat “cita prèvia OAC” de la pàgina principal de l’Ajuntament (el link directe és: Sol·licitar cita prèvia). La cita prèvia es pot tramitar fàcilment amb un ordinador, una tablet o un telèfon mòbil.

A efectes de la sol·licitud de la cita prèvia de l’OAC hi ha dos tipus de tràmit:

  • Cita prèvia ordinària: serveis per a tots els tràmits menys als que a continuació s’esmenten.
  • Cita prèvia per tramitar una alta o un canvi de domicili al Padró Municipal d’Habitants de Cerdanyola del Vallès: per aquests tràmits es recomana trucar per telèfon a l'Ajuntament en horari de matins (de 8:30h a 14:30h) per a informar-se de la documentació que cal aportar, especialment si es tenen dubtes o es donen situacions singulars (així s’evitar haver de tornar un altre dia per no portar la documentació correcta).

Es recomana, per a tots els tràmits, consultar la informació del que hi ha a l'apartat Tràmits de la Seu Electrònica de l'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès, ja què en alguns casos hi han models específics que s’hah d’omplir i es poden descarregar de la web.

En el cas d’haver de realitzar més d’un tràmit caldrà demanar una cita per a cada un d’ells.

El dia i hora programats cal dirigir-se de forma puntual a l’OAC (passatge de l’Ajuntament s/n), ja què passats cinc minuts de l’hora concertada la cita caduca i cal demanar-ne una altra.

En cas de no poder assistir a una cita concertada cal anul·lar-la i així deixar lliure l’hora per a una altra persona.

Excepcionalment, aquelles persones que tinguin dificultats per programar una cita prèvia per la web municipal podran sol·licitar-la presencialment (venint físicament a l’Ajuntament) o demanar-la per telèfon (trucant al 93 580 88 88). En ambdós casos, de dilluns a divendres de 8:30h a 14:30h.

Pels tràmits ràpids que es poden resoldre de forma immediata sense necessitat de registre (lliurament d’un volant individual d’empadronament, lliurament de la Targeta Rosa, lliurament de la Targeta Verda, tramitació d’un Comprovant de Vida... o d’altres similars), no cal sol·licitar cita prèvia.

Per accedir a l’OAC cal portar mascareta. Només es permet l’accés a les dependències municipals a les persones que han de ser ateses.

 

Comparteix