L’Oficina de Promoció Empresarial, un servei d’atenció a persones emprenedores, empreses i un pol d’atracció per l’activitat empresarial al municipi
Edició/ 30 de Novembre de 2022

L’oficina de promoció empresarial (OPE), va entrar en funcionament el dia 28 de novembre, amb la intenció d’esdevenir l’espai de referència per a empreses i persones emprenedores de la nostra ciutat en la seva relació amb l’administració i un pol d’atracció per l’activitat empresarial al municipi

Els principals objectius que persegueix l’Ajuntament en la creació i impuls de l’OPE es fonamenten en oferir a les empreses i persones emprenedores una atenció que centralitzi la informació i els serveis oferts a través de canals presencials, telefònics o telemàtics que el permeti actuar com interlocutor únic, millorant així la qualitat de servei, la coordinació a nivell intern i relació de proximitat. Així doncs, la finalitat és apropar i potenciar els serveis municipals, promocionant, incentivant i facilitant l’activitat empresarial al municipi.

En definitiva, uns objectius que es fonamenten en els principis de simplificació de tràmits i procediments, transparència i reducció de terminis.

Amb aquestes premises, l’OPE pretén esdevenir un nodus d’atenció a les empreses i persones emprenedores de Cerdanyola del Vallès contribuint a ser un pol d’atracció de l’activitat econòmica en el territori.

L'OPE esdevindrà un espai de referència per a totes aquelles persones emprenedores, professionals i empresàries que necessiten fer consultes, rebre assessorament o serveis específics i fer tràmits relacionats amb la seva actual o futura empresa.

La programació de cites de la web de l’OPE preveu la possibilitat d’assignar cites d’1 hora per a cada persona d’atenció durant l’horari de prestació del servei.

L’horari de prestació del servei es distribueix en dos blocs:

  • De setembre a juny: Dilluns a divendres de 8:30 a 14:30 h. / Dimarts i dijous també de 15 a 18h
  • Dies amb horari especial: (Juliol, Agost, Setmana Santa, Nadal i laborables entre dos festius). De dilluns a divendres de 8:30 a 14:00 h

 

Comparteix