Inici de sessió d'usuari

Oberta la convocatòria del programa d’ajuts al lloguer per la COVID-19
Edició/ 22 de Maig de 2020

El termini per presentar les sol·licituds a l’ajut és del 19 de maig al 30 de setembre del 2020

Aquests ajuts estan destinats al titular d'un contracte de lloguer de l’habitatge que constitueix el seu domicili habitual i permanent a Catalunya i que es trobi en situació de vulnerabilitat a causa de la COVID-19 per:

  • Haver passat a estar en situació d'atur, li hagin fet un Expedient Temporal de Regulació d'Ocupació (ERTO), hagi vist reduïda la seva jornada de treball per motius de cures, en cas d'empresari, o altres circumstàncies similars que suposin una pèrdua d'ingressos.
  • Què el conjunt dels seus ingressos no superi els 1.613,52€/mes. S'incrementa a 2.151,36€/mes si algun membre de la unitat familiar té discapacitat reconeguda superior al 33% fins. En el cas que la discapacitat reconeguda del 33% la tingui el titular del contracte de lloguer els ingressos no poden superar els 2.689,20€/mes. Aquestes quantitats es van incrementant per cada fill a càrrec.
  • Què la renda de lloguer, més les despeses i subministraments bàsics siguin superiors o iguals al 35% dels ingressos nets de la unitat familiar.

Per poder accedir a aquest ajut cal acreditar la residència legal a Catalunya i que l'import del lloguer no sigui superior a 900€ mensuals.

L’ajut al pagament del lloguer es dóna per un màxim de 6 mesos (abril-setembre) i l'import màxim és de 750€/mes.

Les sol·licituds es resoldran per ordre d'entrada i fins a l'exhauriment de la dotació pressupostària.

La presentació de les sol·licituds es fa, prioritàriament, per via telemàtica (https://web.gencat.cat/es/tramits). De forma excepcional es pot fer presencialment a l’Oficina Municipal d’Habitatge mitjançant cita prèvia que s’ha de sol·licitar trucant al 935 808 888 extensió 3546.

 

Oficina Municipal d’Habitatge
Carrer de Les Fontetes, 3
935 808 888. ext. 3546
info.habitatge@cerdanyola.cat
Habitatge Generalitat de Catalunya 900 922 841

Comparteix