Inici de sessió d'usuari

Oberta la convocatòria per demanar l’ajut al pagament de lloguer MITMA 2020
Edició/ 28 de Maig de 2020

El termini per sol·licitar l’ajut comença avui, 28 de maig, i s’allargarà fins al 3 de juliol

Els ajuts al pagament del lloguer del Ministeri de Transport, Mobilitat i Agenda Urbana estan adreçats a persones titulars d’un contracte de lloguer d’un habitatge que sigui el seu primer domicili habitual i permanent a Catalunya.

Les sol·licituds per demanar l’ajut al pagament del lloguer es pot sol·licitar telemàticament al web de la Generalitat o presencialment a l’Oficina Municipal d’Habitatge de Cerdanyola demanant cita prèvia al telèfon 93 580 88 88 extensió 3546

Per poder accedir aquest ajut cal:

  • Acreditar la residència legal a Catalunya
  • Que l'import del lloguer no sigui superior a 750€ mensuals, que s'incrementa fins a 900€ per les famílies nombroses i quan algun dels membres té discapacitat
  • Que els pagaments dels rebuts de lloguer s'hagin fet mitjançant la intervenció d'una entitat financera (ingrés en compte, domiciliació bancària o transferència) o ve amb un rebut emès per un administrador de finques
  • Que els ingressos de la unitat de convivència no superin els límits establerts a les bases reguladores dels ajuts al pagament de lloguer de l'any 2020

L’ajut al pagament del lloguer MITMA es dóna per l'any de la convocatòria. L'import de l'ajut, pel total de mensualitats que tingui vigència el contracte de lloguer, serà d’entre el 20% i el 40% del lloguer en funció de l'esforç per fer el pagament de la renda segons els ingressos de la unitat familiar. L'import màxim és de 2.400€.

 

Més informacio
Oficina Municipal d’Habitatge
www.cerdanyola.cat/habitatge/lloguer
carrer Fontetes, 3
info.habitatge@cerdanyola.cat
93 580 88 88 ext 3546

Comparteix