Inici de sessió d'usuari

Oferta d'Entitat/Empresa
Coopera/ 18 de Març de 2013

Auditoria dels comptes anuals. Informes
per a la justificació de despeses pel
cobrament de subvencions i ajuts públics.
Consultoria comptable, mercantil i
económica. Disseny de circuits
comptables i informes de control intern.
Informes pericials. Fusions i escisions
d’empreses. Consolidació de Balanços

Font: http://ptv.cat/download/04/CerdanyolaConnecta2013-Inscrits.pdf

TAGS
Comparteix