Oportunitat de col·laboració entre les empreses del Parc i el Màster en Energia Renovable de KIC InnoEnergy
Edició/ 7 de Juliol de 2016

KIC InnoEnergy aposta per la participació de la indústria i les empreses en el Màster en Energia Renovable (MSc RENE) per desenvolupar un millor procés d'aprenentatge i una futura integració professional en el camp de l'energia renovable.

Per una banda, les empreses del sector eficiència energètica de la xarxa del Parc de Recerca UAB tenen la possibilitat d'incorporar un estudiant en pràctiques del màster MSc RENE per desenvolupar un projecte per a l'empresa, com un estudi de mercat, o un pla empresa. Els estudiants disposen d'un grau en Enginyeria (per exemple, mecànica, elèctrica o química) o Ciències (per exemple, físics o químics) en universitats reconegudes, amb un elevat nivell d'anglès.

El tema del projecte seria triat per l'empresa/o investigadors del projecte i l'estudiant seria assessorat per un professor universitari i tutor de l'empresa. L'estudiant desenvoluparia la seva tasca a l'empresa durant un període de 6 mesos a partir de febrer 2017.

Per altra banda, KIC InnoEnergy també a llançat el programa "Engineering & Business Case®", que ofereix l'oportunitat a les empreses de proposar un cas real d'empresa als estudiants del Máster i aquests ofereixen un suport a les companyies a de consultoria i assessorament. Concretament, es pretén que l'empresa proposi temes per a la creació de casos d'estudi sobre la base d'un nou escenari de desenvolupament de producte o servei i els estudiants del MSc RENE faran una valoració de la resolució del cas. Per a això, comptaran amb el suport de Harvard Business School, ESADE i les universitats del consorci (UPC, KTH, IST i ParisTech).

Les empreses interessades, podeu posar-vos en contacte amb nosaltres (emprenedors.parc@uab.cat).

Font: web PRUAB

Comparteix