OTL Cerdanyola: servei especialitzat d'inserció laboral per a persones afectades d'un problema de salut mental.
Edició/ 11 de Maig de 2022

L'OTL de Cerdanyola del Vallès es va constituir l'any 2006 i està ubicada al Servei de Promoció econòmica de l'Ajuntament de Cerdanyola, Masia de Can Serraparera.

Aquest servei forma part de la xarxa de 18 Oficines Tècniques Laborals que, actualment, funcionen al territori i que estan promogudes i cofinançades per la Diputació de Barcelona.

La seva àrea d'influència són els municipis de Cerdanyola del Vallès, Ripollet i Montcada i Reixac i treballa, en estreta col.laboració, amb la xarxa de Salut mental que és qui fa la derivació del col.lectiu interessat.

L’OTL és un servei destinat a la inserció laboral de persones amb problemes de salut mental que es troben en tractament medico sanitari i té per finalitat, contribuir a l'accés i permanència en el mercat de treball d'aquest col.lectiu, sempre a través d'una atenció especialitzada i personalitzada que s'adapta a les característiques, necessitats i evolució de cada una de les persones ateses.

Els trets distintius d'aquesta metodologia de treball passen per l'acompanyament i el reforç continuat a les persones usuàries, complementat amb accions de coordinació i seguiment amb el seu entorn; serveis sanitaris, família, empresa, etc.

Aquest acompanyament i reforç està enfocat cap a l'assoliment  i el manteniment de la inserció laboral, com a factor clau per facilitar l'autonomia personal i la completa integració social. 

Les persones amb afeccions de caràcter psicològic i/o psiquiàtric sumen a la seva simptomatologia els efectes de l'estigma social i la incertesa envers el futur, tant a curt com a mig termini i, així, en termes generals, el patiment és doble i les dificultats per accedir al mercat de treball, si a més a més es té en compte la situació sanitària provocada per la COVID, no deixen de multiplicar-se.

Aquestes mancances van acompanyades d’una baixa autoestima i d’una sobrevaloració dels aspectes negatius de la seva història personal que, sovint, destaquen per sobre dels positius.

La percepció en termes negatius de la pròpia imatge, o una imatge definida per la malaltia i no per les qualitats personals, genera pors i resistències davant el procés de recerca de feina i, per tant, ha d’abordar-se tant a nivell individual com grupal.

Des de l'OTL es treballen diferents aspectes de l’orientació i l’acompanyament en la recerca de feina i compren tant les tècniques de recerca de feina (elaboració del currículum, cartes de presentació, simulacions d’entrevista, etc) com l’ús de les noves tecnologies de la informació, borses de treball on line, etc

Es treballa també, des de l’anàlisi i la promoció de les competències clau i aspectes de competitivitat personal i laboral, ja que són necessaris tant per accedir a una feina com per mantenir-la. Els i les usuaris/es atesos/es tenen, majoritàriament, mancances relatives a l’autoconeixement de les seves capacitats.

Durant l'any 2021 s'ha atès a 52 persones d'entre 21 i 57 anys i s'ha aconseguit un 36.4 % d'inserció laboral.

Per a més informació, les persones interessades poden posar-se en contacte amb el Servei de Promoció Econòmica de l'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès a través del telèfon 935947050 o enviant un e-mail a l'adreça otlcerdanyola@cerdanyola.cat.

 

Comparteix