Préstecs de l’ICF per al finançament a petites i mitjanes empreses
admin/ 23 de Octubre de 2020

Poden sol·licitar aquests préstecs les micro, petites i mitjanes empreses: 

 • Que tinguin un mínim de 5 treballadors o que el volum de facturació anual i el seu balanç siguin iguals o superiors a 1 milió d’euros, i que tinguin menys de 250 treballadors i un volum de facturació inferior a 50 milions d’euros o un balanç inferior a 43 milions d’euros.

Les empreses destinatàries podran obtenir més d’un préstec, amb els màxims següents:  

 • Curt termini: 2.000.000 euros 
 • Llarg termini: 2.500.000 euros 
 • Sublínia COVID-19: 2.000.000 euros  

El total màxim per empresa serà de 6.500.000€ euros 

L’import mínim d’un préstec serà:  

 • Curt termini: 100.000 euros 
 • Llarg termini: 150.000 euros 
 • Sublínia COVID-19: 250.000 euros 

Les condicions financeres són: 

 • Termini: fins a 5 anys, amb fins a 1 any de carència inclòs. 
 • Tipus d’interès: EURIBOR a 12 mesos més un diferencial d’entre el 0,95% i el 2,75%. 
 • Comissions: d’obertura màxim del 0,25% del nominal del préstec; d’amortització, del 0,25%. 
 • Garanties: a determinar en funció del projecte. 

Les operacions aprovades a través d’aquesta línia compten amb unes condicions preferents gràcies al finançament del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER), en el marc del Programa operatiu Catalunya 2014-2020. 

  

 

Data límit: 30/11/2020 (o fins l’esgotament de l’import assignat) 

Sol.licitud , més informació:

http://www.icf.cat/ca/productes-financers/liquiditat-covid-19/icf-eurocredit-covid-19/index.html

Comparteix