Inici de sessió d'usuari

Programa d'ajudes per al foment de sol·licituds de patents i models d'utilitat espanyols per a la PIME i persones físiques
Innovació / 25 de Juny de 2013

Programa d'ajudes per al foment de sol·licituds de patents i models d'utilitat espanyols per a la PIME i persones físiques

(Bases): estimular la protecció nacional de la tecnologia a través de patents o models d'utilitat per tal de millorar la competitivitat de les petites i mitjanes empreses, així com de les persones físiques, aquestes ajudes es concentren a subvencionar les sol · licituds de patents i models d'utilitat espanyols que comporten el pagament d'una taxa. (130.705)

Font: http://www.boe.es/boe/dias/2013/06/04/pdfs/BOE-A-2013-5903.pdf

Comparteix