Inici de sessió d'usuari

Programa de creació i consolidació d’empreses innovadores de base tecnològica - PTV -
Innovació / 25 de Juny de 2013

 


Objectiu.

 

Promoure la creació, posta en marxa i consolidació de noves empreses amb contingut tecnològic, facilitant

la seva ubicació a l’edifici del Centre d’Empreses de Noves Tecnologies del Parc.

 

Requisits.

 

Poden sol·licitar-la totes aquelles persones que vulguin posar en marxa una nova empresa, així com joves

companyies de menys de tres anys que vulguin consolidar els seus projectes al Parc. Haurà d’anar acompanyada de

la presentació del Pla d’Empresa del projecte a desenvolupar

 

Objecte de l’ajut.

 

Aquesta acció està pensada per a disminuir el risc de la posta en marxa de l’empresa, per la qual es subvenciona

part del cost del lloguer durant el primer any de vida de la mateixa.

 

Quantitat de l’ajut.

 

El valor econòmic pot arribar fins el 30% del cost del lloguer anual de l’espai.

 

Concessió de l’ajut.

 

Parc Tecnològic del Vallès, S.A. serà qui decidirà la concessió (i quantitat) o no de l’ajut, un cop rebuda la

sol·licitud i el Pla d’Empresa del nou projecte. La seva decisió serà inapel·lable.

 

Font:http://www.ptv.cat/download/01/PTV-ProgramaCreacioEmpreses090518.pdf

Comparteix