Programa per fomentar l'ocupació de persones aturades de llarga durada
Edició/ 6 de Febrer de 2013
L'Ajuntament de Cerdanyola, a través del Servei Municipal d'Ocupació, Empresa i Promoció Econòmica, posarà en marxa un programa per fomentar l'ocupació a persones aturades de llarga durada que hagin exhaurit la prestació per desocupació i/o subsidi.

L'Ajuntament vol reduir la incidència de la desocupació entre les persones aturades de llarga durada. Per accedir al programa els requisits obligatoris són que totes les persones han d’estar inscrites en el SOC com a demandants d'ocupació no ocupades durant un període ininterromput de dotze mesos (no haver treballat en l'últim any) i no estar cobrant cap mena de prestació econòmica per atur ni subsidi. A la data de la selecció per a la participació en el projecte la persona no ha de tenir dret a percebre noves prestacions. També poden participar persones perceptores del programa Prepara't i del RMI.

El projecte es desenvoluparà en tres fases: fase d’orientació professional personalitzada i coneixement del sector, fase de formació especialitzada i realització de pràctiques a empresa. Durant tot el procés el tutor del projecte donarà suport tècnic personalitzat  i individualitzat als participants.

Les especialitats formatives que s’impartiran són: auxiliar de magatzem (170 hores) i atenció sociosanitària (320 hores). Tots dos cursos tenen 80 hores pràctiques a empreses i un mòdul d’informàtica bàsica de 80 hores. 

El projecte, subvencionat pel Servei d’Ocupació de Catalunya, finançat a càrrec de fons provinents de pressupostos generals de l’Estat, el Servicio Público de Empleo Estatal y Seguridad Social i cofinançat per l’Ajuntament de Cerdanyola.

Aquelles persones que estiguin interessades en ampliar informació i/o formalitzar les inscripcions poden adreçar-se a l’àrea d’empresa del Servei Municipal d’Ocupació, Empresa i Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Cerdanyola (Masia Can Serraperera). L’horari d’atenció al públic és de dilluns a divendres de 8.00 a 18.00 hores i el número de telèfon 93.594.70.50.

Font: http://www.cerdanyola.info/web/menu_principal/inici/noticies/2012/2013/02/06/programa_foment_ocupacio.html

Comparteix