Programes de la Generalitat de Catalunya
Coopera/ 11 de Març de 2014

Programa TEA ACCIÓ-IESE: El Taller Estratègic d'Acceleració és un programa intensiu 

d'acompanyament, finançat per ACCIÓ i impartit per l'IESE Business School, dissenyat per 

ajudar les Empreses de Base Tecnològica en fase d'entrada al mercat, a desenvolupar i 

desplegar un Pla estratègic de creixement.

Mes informació

Programa Catalunya Clústers: Programa per a la consolidació dels clústers existents i la 

renovació del teixit industrial català cap a activitats més innovadores, d’alt valor afegit i abast 

internacional.

Més informació

ACCIÓ - Préstec i+i: réstecs en condicions preferents de garanties per al finançament del 

circulant i inversions d’empreses que realitzen projectes d’innovació, internacionalització i 

industrialització.

Més informació

ACCIÓ - Diagnosi i acompanyament financers: millorar la gestió financera de les empreses, 

ajudar-les a mantenir les seves fonts de finançament o trobar-ne de noves, en l’actual 

conjuntura de restricció del crèdit empresarial (oberta fins exhauriment de pressupost) 

Més informació

Capitalització d'atur : Fomentar la creació d'empreses, el treball autònom o la incorporació d'un 

aturat com a persona sòcia d'una cooperativa, societat anònima laboral o societat laboral de 

responsabilitat limitada, existent o de nova creació. (fins nova regulació) 

Més informació

Comparteix

afegir comentari

Inicieu sessió per a enviar comentaris