Inici de sessió d'usuari

Programes de la Generalitat de Catalunya-Institut Català de Finances (ICF)
Coopera/ 11 de Març de 2014

Institut Català de Finances (ICF): El Grup ICF està format per un conjunt d’organismes i empreses de capital públic que tenen per finalitat aportar finançament al sector empresarial en col·laboració amb les entitats financeres privades i contribuir a la reactivació de l’economia de  Catalunya.

Mes informació 

 Préstecs per a empreses

-Innovació, internacionalització i industrialització (I+I+I): Crèdit directe de l’ICF, per finançar necessitats d’inversió i circulant d’empreses competitives i en creixement, exportadores i/o innovadores. L’ICF aporta els fons i analitza la viabilitat financera dels préstecs, mentre que ACC1Ó analitza l'elegibilitat dels projectes per a l'assumpció de part del risc. 

-Inversió: Préstecs directes de l'ICF per al finançament d'inversions d'actius fixos, materials, immaterials o financers, que fomentin la competitivitat de les empreses catalanes. Els beneficiaris han de ser empreses amb seu social i/o operativa a Catalunya, amb facturació inferior a 250 milions d'euros anuals i amb un pla de negoci que aporti valor a l'economia catalana. 

-Emprenedors, Autònoms i Comerços: Préstecs o lísings adreçats a emprenedors, autònoms, microempreses i/o comerços per finançar els seus projectes l’inversió o circulant. 

-Microcrèdits: Operacions de préstec adreçades a finançar inversions o circulant per a l'establiment, consolidació o ampliació de microempreses: negocis d'autònoms i professionals amb projectes d'autoocupació que contribueixin al desenvolupament del teixit productiu, la creació i consolidació d'ocupació i al progrés social. 

-Cultura: Finançament per donar suport al sector cultural i facilitar el seu accés al crèdit per impulsar projectes relacionats amb la producció, distribució, comercialització i difusió, exhibició o protecció de béns o serveis culturals

-Préstecs participatius - Coinversió amb business angels: Finançament juntament amb inversors privats (Business Angels) en forma de préstec participatiu per a la creació de noves empreses o empreses en fases inicials. 

Més informació

Préstecs per a accionistes - Capitalització Empresarial: Préstecs per finançar ampliacions de capital d’empreses catalanes, aportant recursos tant pels actuals com pels nous accionistes, ja siguin persones físiques o jurídiques. La seva finalitat principal és potenciar projectes de creixement empresarial en sectors que aporten valor afegit i ocupació a l’economia catalana, així com millorar l’estructura financera per afrontar amb més capacitat l’actual conjuntura econòmica. 

Més informació

Avals: L’Institut Català de Finances també pot aportar garanties davant les entitats financeres per facilitar l’obtenció de crèdit per finançar les inversions o necessitats de circulant de les empreses. Per dur a terme aquesta activitat, l’ICF treballa conjuntament amb Avalis de Catalunya o Avals per circulant o Avals per a finançament d'inversions

Més informació

Capital risc: El Grup ICF, principalment a través d'ICF Holding i IFEM, promou la creació i participa en instruments de capital risc. La participació en la societat acostuma a ser per un període d’entre 4 i 6 anys, i minoritaria sobre el total del capital. 

- La gestió de les inversions correspon, habitualment, a una gestora independent. Les empreses interessades a obtenir una aportació de capital poden posar-se en contacte directament amb la societat gestora.

Més informació

Comparteix

afegir comentari

Inicieu sessió o registreu-vos per a enviar comentaris