Inici de sessió d'usuari

Proves per obtenir els certificats de nivell d’anglès
Edició/ 22 de Novembre de 2016

Les persones que vulguin obtenir els certificats que acrediten els nivells intermedi, avançat i C1 d’anglès, cal que s’inscriguin a la convocatòria extraordinària. El termini per a la inscripció comença dilluns 21 de novembre (a les 9 del matí) i finalitza divendres 25 de novembre.

Per poder-se examinar cal tenir com a mínim 15 anys o complir-los durant l'any de la realització de la prova i haver superat el segon curs d'ESO (o nivell equivalent). Cal tenir en compte que un mateix aspirant no pot inscriure’s a més d’una prova de certificació. Així mateix, no es pot tenir simultàniament la condició d’alumne oficial del curs 2016-2017 a les Escoles Oficials d’Idiomes (EOI) i d’aspirant de règim lliure.

La inscripció es pot fer per internet o presencialment. El pagament de la taxa es pot fer a posteriori, fins al 28 de novembre, abans de les 22h. La taxa ordinària de matrícula i drets d'examen del certificat de nivell intermedi per a alumnes lliures és de 72,45 euros; per al nivell avançat, de 89,25 euros, i per al nivell C1, de 100 euros. Les persones que acreditin el títol vigent de família nombrosa de categoria general o de família monoparental tenen una bonificació del 50%, i si es fa la inscripció per internet la bonificació és del 10%.

Font: web Gencat

Comparteix