PRUAB

El Parc de Recerca UAB és una fundació privada sense ànim de lucre, constituïda a finals de l'any 2007 com una eina bàsica de tres entitats punteres en recerca, la UAB, el Consell Superior d'Investigacions Científiques (CSIC) i l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA), per a l'impuls i la millora de la transferència de coneixements i de tecnologia entre la Universitat i l'empresa. La seva constitució oficial ha permès dotar d'estructura a una realitat ja existent, atès que els seus orígens es remunten als anys 80, quan es van començar a ubicar al campus de Bellaterra de la UAB els primers centres de recerca, tant de la Universitat com d'altres entitats col•laboradores. A més dels departaments i dels grups de recerca de la UAB, el Parc inclou nombrosos centres i instituts d’investigació ubicats al campus de Bellaterra i a la Granja Torre Marimon (Caldes de Montbui). Tots ells duen a terme la seva activitat al voltant de cinc eixos temàtics principals: Biotecnologia i Biomedicina, Sanitat i Producció Animal i Processat i Seguretat dels Aliments, Ciències Experimentals i Tecnologies, Ciències Socials i Humanitats i Ciència i Tecnologia Ambientals. L'oferta de transferència tecnològica i de serveis cientificotècnics del Parc de Recerca UAB està adreçada tant als investigadors dels centres i instituts propis de la UAB, del CSIC i de l'IRTA com a tots els altres centres i instituts que configuren el Parc de Recerca UAB, així com els Grups de Recerca de la mateixa Universitat. Se’n poden beneficiar també les empreses ubicades a l'espai del Parc i les sorgides arran de l'activitat de recerca de la Universitat, com ara spin-offs o start-ups. Actualment el Parc de Recerca UAB compta amb 30 centres i instituts de recerca i més de 4.000 investigadors. L’any 2006 va enregistrar 60 patents i va generar recursos per valor de 68 milions d'euros. El Parc de Recerca UAB es converteix en una eina eficaç de transferència de coneixements i de tecnologia, capaç de comunicar-se i respondre a les necessitats del personal investigador, de l'emprenedoria i de les empreses


Web PRUAB


TAGS entitats
Comparteix