PTV

Ha estat la primera Àrea Tecnològica del municipi, està situat a la part oest de la ciutat. L'espai que ocupa integra, a part del ús de caràcter més empresarial i industrial, locals, equipaments comunitaris i dotacions, zones de parcs i jardins.

Proporciona a les empreses que s'instal·len un conjunt de serveis de qualitat que els permet competir en igualtat de condicions independentment de la seva grandària. S'ha convertit en una plataforma de llançament per a nous projectes empresarials amb contingut tecnològic.

El nombre d'empreses instal·lades ha anat creixen fins arribar a les 169 entitats. D'aquestes el 68% són del país i el 32% estrangeres. Les activitats econòmiques són bàsicament Industrials,TIC, Biotecnològic i Medi ambiental. web: PTV

TAGS entitats
Comparteix