Publicades les bases per Startup Capital 2022: ajut directe per a startups tecnològiques de creació recent
Edició/ 13 de Maig de 2022

Startup Capital és un ajut directe per a startups tecnològiques emergents que necessiten finançament per portar a terme les fases inicials del negoci, desenvolupar el seu producte o servei i validar el model de negoci per arribar al mercat.

L’ajut s’ha de destinar a finançar actuacions derivades de l’execució del pla d’empresa, des de l’administració i gestió de les operacions de l’empresa fins al desenvolupament i comercialització dels productes i serveis.

Són despeses justificables el personal, la inversió en materials i equipaments, el lloguer d'espais, l'elaboració d’estratègies de comunicació, entre d'altres.

Condicions:

– Constitució al Registre Mercantil com a mínim 1 dia abans de la publicació de la corresponent convocatòria al DOGC o com a màxim 18 mesos abans de la data de presentació de la sol·licitud d'ajuda.
 
– Han de tenir personalitat jurídica pròpia i no estar cotitzada.
 
– L'equip fundador de l'empresa han de ser emprenedors i tindre la majoria de capital de l'empresa (51%).
 
- El finançament total rebut en forma de subvencions públiques, préstecs no garantits per part de l'equip emprenedor i aportacions de capital (no de l'equip emprenedor) sigui inferior a 250.000 €.
 
– No tenir una distribució de beneficis
 
– No ser fruit d‟un projecte de concentració empresarial o s‟hagin fet càrrec d‟una altra empresa.
 
- Estar en situació censal d'alta a l'Agència Tributària que acrediti l'activitat econòmica.
 
Més informació:
 
Comparteix