Inici de sessió d'usuari

PERFIL Empreses

Nom

RADAN DESINTEC

Perfil

Perfil: 
de 30 a 49
Control de plagues, tractaments forestals, neteges
Carrer del Remei ,32
Cerdanyola del Vallès

RADAN DESINTEC ofereix serveis de Control Integral de plagues: serveis de Desinsectació d’escarabats. Desratització. Legionel•la. Termites. Carcomes. Controls d’aus urbanes. Control d’altres plagues (polls, paparres, paràsits de productes emmagatzemats, plagues tèxtils i del paper). Higiene ambiental. Neteges especials.

Per al Control de Plagues la companyia aplica la Lluita Integrada, una Metodologia Operativa basada en un precís diagnòstic de la plaga, la seva extensió i el seu origen. En funció del diagnòstic, s'estableix l'estratègia de control que discrimina de forma positiva la seguretat de l'entorn mediambiental, les persones  i els béns amb una eficàcia garantida.

A més, Radan Services és una divisió independent dins de l’empresa que ofereix serveis integrals de manteniment, neteja i jardineria per a empreses, institucions i particulars (Facilty Services).

Radan Desintec va ser fundada per Joan Guilera Soler el 1967 com a empresa de Control de Plagues i Tractaments Forestals, a partir de llavors ha anat creixent amb l’impuls d’un equip de professionals que han anat incorporant nous serveis. Actualment, realitza la prestació de serveis de control integral de plagues a Catalunya, Madrid, Sevilla, València i Aragó.