Inici de sessió d'usuari

Regulació de l’ús de mascaretes durant la situació de crisi sanitària per la COVID-19
Edició/ 21 de Maig de 2020

L’ordre ministerial publicada al BOE recull que és obligatori l’ús de mascareta per a les persones a partir dels 6 anys sempre que no sigui possible mantenir la distància interpersonal de almenys dos metres.

A partir d'avui, 21 de maig, les persones a partir dels 6 anys hauran d’utilitzar mascareta sempre que no sigui possible mantenir la distància de seguretat interpersonal de almenys dos metres.

  • a la via pública.
  • a espais a l’aire lliure.
  • a qualsevol espai tancat d’ús públic o que es trobi obert al públic.

 

Queden exemptes d’aquesta obligació:

  • Les persones que presenten algun tipus de dificultat respiratòria que pugui veure’s agreujat per l’ús de la mascareta.
  • Les persones per a les quals l’ús de la mascareta resulti contradictori per motius de salut degudament justificat, o que per la  seva situació de discapacitat o dependència presentin alteracions de conducta que facin inviable la seva utilització.
  • Per al desenvolupament d’activitats que per la seva pròpia naturalesa resulti incompatible l’ús de la mascareta.
  • Per causa de força major o situació de necessitat .
Comparteix