PERFIL Empreses

Nom

Rotary Club Cerdanyola del Vallès

Perfil

Perfil: 
de 0 a 9
associació filantròpica
Cerdanyola del Vallès 08290

El  Rotary  Club Cerdanyola  del  Vallès  és  una associació  filantròpica  i  sense  ànim  de  lucre composada per homes i dones de negocis i professionals amb vocació de líders en els seus respectius àmbits, i que tenen per missió afavorir la millora del seu entorn social.

Anualment el Club atorga les distincions Paul Harris Fellow a personalitats destacades en el servei a la societat.

A molts dels dinars de dilluns es convida a conferenciants que ens ajuden a copsar els diversos aspectes de la realitat del nostre entorn. Quan l'interès del tema o la categoria del conferenciant s'ho mereix s'estén la invitació de l'acte fent-lo públic.

El nucli de la vida social del Club es materialitza en les reunions-dinars del dilluns on els socis aporten i debaten les iniciatives per acomplir els objectius Rotary a Cerdanyola i arreu. Les sortides esdevenen una eficaç eina per contribuir a la cohesió social i a la companyonia i fraternitat entre els socis.

Una de les normes Rotary és que als Clubs no hi pot haver dos membres amb la mateixa professió (classificació) amb la qual cosa la diversitat enriquidora està assegurada.

 Finalment, i per palesar l'esperit de Rotary, senyalar que a les nostres reunions es té sempre present la norma de Rotary, segons la que tot allò que es pensa, es diu o es fa, ha de respondre afirmativament les quatre preguntes:

És veritat ?
Ens interessa a tots ?
Millorarà la nostra amistat ?
És bo per a tots ?

El Rotary Club Cerdanyola des de la seva fundació al 2.004 ha participat en projectes socioculturals tant a nivell mundial com local, finançant en aquest interval de temps actuacions per valor de més de 118.000,00 €