S'amplia el termini de presentació de sol·licituds de la convocatòria del Programa ‘Kit Digital’ per a la digitalització d’empreses d’entre 10 i 49 treballadors
Edició/ 16 de Setembre de 2022

Els ajuts destinats a la digitalització d’empreses del Segment I (entre 10 i menys de 50 treballadors) formen part del Pla de Digitalització PIMEs 2021-2025 i el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, finançat amb fons Next Generation EU.

Aquesta resolució regula la Convocatòria d’ajuts mitjançant la qual s’executa el Programa Kit Digital, dirigit a la digitalització de les empreses i persones en situació d’autoocupació dins del Segment 1, és a dir, petites empreses d’entre 10 i menys de 50 treballadors. Amb aquesta convocatòria es pretén millorar la competitivitat i el nivell de maduresa digital d’aquestes empreses, mitjançant un procediment de concurrència no competitiva.

Poden ser-ne beneficiaris:

  • Les petites empreses i persones en situació d’autoocupació del Segment I que tinguin el seu domicili fiscal a l’Estat Espanyol.
    • Es consideren del Segment I les empreses d’entre 10 i menys de 50 treballadors
  • Per optar els ajuts, les empreses hauran d’estar inscrites al Cens d’empresaris, professionals i retenidors de l’Agència Estatal d’Administració Tributària o en el cens equivalent de l’Administració Tributària Foral.

Import: L’import màxim total dels ajuts és de 600.000.000 euros. L’import màxim d’ajut per beneficiari serà de 12.000 euros.

Termini de presentació de sol·licituds: fins el 15 de març de 2023 a les 11:00 h.

Aquest termini pot concloure abans si s’esgota el crèdit pressupostari establert.

Altres dades:

  • Els ajuts d’aquesta Convocatòria estan destinats a finançar l’adopció de solucions de digitalització disponibles al mercat, les seves referències es troben accessibles al Catàleg de solucions de Digitalització del Programa Kit Digital.
  • Els ajuts es concediran de forma directa i amb l’únic criteri de l’ordre de presentació de sol·licituds, sempre que hi hagi en disposició crèdit suficient.

 

Comparteix