S’engega una nova edició de l’espai de recerca de feina
Edició/ 18 de Maig de 2022

Una nova edició d’Espais de Recerca de Feina s’està duent a terme al Servei de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès. Aquest programa, on s’ofereixen diferents mitjans tecnològics i suport personalitzat per a la recerca intensiva de feina, està previst que duri fins el mes d’octubre d’aquest mateix any. 

Es tracta d’un programa d’orientació i acompanyament laboral que destaca per tenir un alt índex d’inserció i, en el moment que es redacta aquesta notícia, ja hi ha tres persones participants que han trobat feina. 

En què consisteix el programa? 

Consisteix en la realització d'un mínim de vuit i un màxim de dotze sessions presencials en les que es promou la recerca de feina de forma sistemàtica optimitzant l’ús de canals, recursos i eines, i adaptant les candidatures de les persones demandants de feina a les ofertes i empreses del mercat de treball adequades al seu perfil professional. 

 També s’hi ofereix un suport previ en l’ús d’eines informàtiques si es considera necessari. 

 Amb quina finalitat? 

La finalitat del programa és accelerar la incorporació de les persones demandants d’ocupació al món laboral mitjançant la recerca activa de feina per Internet i ajudant-les a superar les dificultats inherents als processos de recerca de feina. 

 Quin cost té per les persones interessades? 

 Aquestes accions són 100% gratuïtes. 

 Com accedeixen les persones al programa? 

Les persones interessades en participar-hi s’hauran de dirigir a la seva corresponent Oficina de Treball de la Generalitat per comprovar si compleixen els requisits adequats. 

 A quines persones va dirigit el programa? 

Han de ser persones demandants d'ocupació no ocupades inscrites al Servei Públic d'Ocupació de Catalunya. Han de tenir una ferma voluntat d'incorporació a un lloc de treball, amb un objectiu professional clarament definit i amb disponibilitat horària per assistir a l'espai un mínim de 8 sessions de 4 hores cada una (dilluns i dimecres o dimarts i dijous).  

 Quins requisits han de complir? 

 •          Persones ocupables amb un projecte professional definit i viable. 

•          Inscrites al Servei Públic d'Ocupació de Catalunya amb la demanda activa 

•          Disponibilitat i interès per participar. 

•          Coneixement del català/castellà. 

•          Coneixements d'informàtica i Internet. 

Aquest projecte està finançat pel SOC i cofinançat pel Fons Social Europeu («L’FSE inverteix en el teu futur»), d’acord amb el que estableix el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies a través de l’ordre TSF/258/2017. 

   

 

Comparteix