Sessió formativa per emprenedors, pimes i empreses : Coneix el que pots i no pots deduir en els teus impostos
Edició/ 25 de Novembre de 2020

En aquesta sessió gratuïta, podràs resoldre tots els dubtes sobre les partides de despeses i les partides d'IVA suportat que es poden deduir segons el que marca la llei, posant l'accent principalment en aquelles partides que generen controvèrsia com són, entre altres: el cotxe d'empresa, els subministraments quan es treballa des de l'habitatge, els menjars, les atencions a clients i proveïdors, les retribucions dels administradors, els desplaçaments i els viatges, etc.

També coneixeràs la resolució vinculant del Tribunal Econòmic Administratiu Central (TEAC) que afavoreix la deduïbilitat de les despeses de les persones autònomes que treballen des de la seva casa.

 

Adreçata : persones emprenedores, empresaris/àries individuals, professionals independents, socis/es de societats civils i membres de societats mercantils, amb la seva empresa en funcionament que vulguin estar informats i actualitzats en aquest tema. Personal treballador de departaments fiscals vulguin aprofundir en la temàtica.

 

Continguts:

 

- Com buscar consultes generals i com fer consultes vinculants a la Direcció

General de Tributs.

- Les despeses deduïbles en l’Impost sobre la Renda de les Persones

Físiques: requisits i llistat de despeses deduïbles:

* Especial referència a la postura de l’Agència Tributària respecte a les

despeses controvertides:

* Es pot deduir la gasolina, les reparacions, els pàrquings, l’assegurança i

l'impost de circulació del cotxe?

* Es pot deduir els subministraments quan es treballa des de casa?

* Es pot deduir el menjar diari?

* Es poden deduir les despeses de desplaçaments i de viatges?

* Es pot deduir la roba de treball?

- Les despeses deduïbles en l’Impost de Societats: requisits i llistat de

despeses deduïbles:

* Quines despeses no són deduïbles en l’Impost de Societats?

* Especial referència a la postura de l’Agència Tributària respecte a les

despeses controvertides:

* Es poden deduir els donatius i liberalitats?

* Es poden deduir les provisions?

- L’IVA suportat deduïble en l’Impost sobre el Valor Afegit: requisits.

* Quin IVA suportat no és deduïble en l'IVA?

 

La sessió es farà en format online els dies 1 i 3 de desembre de 9.30h a 11.30h.

 

Per a més informació o fer la inscripció s'ha d'enviar un email a : consolidacioiempresa@cerdanyola.cat

o trucar al telèfon: 93.594.70.50 del Servei Municipal de Treball i Promoció Econòmica.

Comparteix