Inici de sessió d'usuari

Sessió informativa sobre la nova regulació de contractes públics.
Edició/ 20 de Octubre de 2021
El Servei de Promoció Econòmica, comerç i ocupació ha organitzat una sessió informativa adreçada a les empreses que vulguin oferir-se com a proveïdors de les administracions Públiques. 
Una sessió informativa sobre la nova regulació de contractes públics, la llei del 8 de novembre 2017 o "LCSP". 
L'objectiu és que les empreses proveïdores coneguin com preparar un expedient de contractació, quins son els requisits i les diferents fases del procés. 
La sessió informativa es realitzarà el dia 22 d'Octubre, de 10 a 13h, en format online. Posteriorment, les empreses que tinguin interès en participar en un procés de licitació podran optar a la borsa d'hores ( limitades ) d'assessorament especialitzat. 
 
El contingut del curs és el següent:

1.         Elements introductoris a la Contractació Pública ( Marc Legal, Perfil del   contractant, drets i obligacions del contractant.  

2.         Tipologia de contractes.  

3.         L’objecte del contracte.  

4.         Les clàusules administratives i prescripcions tècniques.  

5.         Documentació i informació complementaria.  

6.         Continguts mínims dels contractes i idoneïtat d’elements addicionals.  

7.         Pressupost base de licitació, valor i preu.  

8.         L’exigència de garanties  

9.         El procediment d’adjudicació ( Principis Generals, procediment obert,      procediment    restringit, procediment amb negociació, procediment per  associació per la innovació.  

10.       L’execució i supervisió del acompliment.  

11.       El replantejament i modificació de l’execució.  

12.       Suspensió i Extinció de la relació jurídica.  

 

Per inscripcions i informació podeu trucar al telèfon 93.594.70.50 ext 3024, 3804 o 3611.

o per email empresa@cerdanyola.cat

Comparteix