Sincrotró Alba

La Font de llum de Sincrotró ALBA és un sincrotró situat al costat del campus de la Universitat Autònoma de Barcelona, a Cerdanyola del Vallès. Es va inaugurar el 22 de març de 2010.[1] La seva construcció va estar cofinançada pel Govern d'Espanya i la Generalitat de Catalunya. La planificació de les obres i la seva posterior explotació va ser duta a terme pel Consorci per a la Construcció, Equipament i Explotació del Laboratori de Llum de Sincrotró (CELLS), amb seu a Bellaterra.

El projecte es va posar en marxa el 1994, la construcció va començar el 2003,[2] i la inauguració oficial va tenir lloc el març de 2010. El cost total de la construcció i equipament del laboratori està estimat en 201,4 milions d'euros. El cost de les despeses d'explotació està estimat en 15,5 milions d'euros a l'any.[3]


L'edifici que acull el projecte es va finalitzar a finals de 2009 i l'operativitat completa de la instal·lació avançarà en successives fases, culminant el 2011. És una construcció de gran complexitat tècnica per les exigències de la instal·lació, que requereix estabilitat mecànica, control de la temperatura i qualitat del subministrament elè

Enllaos vinculats:

- Consorci per a la Construcció, Equipament i Explotació del Laboratori de Llum de Sincrotró (CELLS)

- Sincrotró Alba (Generalitat de Catalunya)

- Parc de l'AlbaTAGS entitats
Comparteix