Inici de sessió d'usuari

Solucions innovadores per millorar els processos de fabricació digital
Edició/ 5 de Maig de 2021

KYKLOS 4.0, amb finançament Horizon 2020, té com a objectiu desenvolupar un innovador ecosistema de fabricació circular basat en noves tecnologies basades en CPS i IA, millorat amb nous mecanismes de producció i algorismes, orientat a productes personalitzats.

La convocatòria número 1 KYKLOS4.0 està buscant consorcis dirigits per pimes de fins a tres entitats per presentar propostes de projecte per al desenvolupament de solucions innovadores per millorar els processos de fabricació digital. 

Cada projecte seleccionat es finançarà amb un màxim de 150.000 € (per a consorcis de tres entitats).  

La convocatòria prioritzarà els experiments que siguin capaços de demostrar l’impacte de l’enfocament KYKLOS 4.0 * per a un ampli conjunt d’usuaris industrials. A més, els experiments han de demostrar clarament el paper de l’economia circular dins del domini de la fabricació en les seves activitats, en combinació amb el procés de gestió de la innovació. 

Els experiments s’han d’implementar durant un període de sis mesos, dividits en tres etapes: planificació (1 mes), implementació (3-4 mesos) i comercialització i sostenibilitat empresarial (1-2 mesos). 

  

La KYKLOS4.0 - Open Call # 1 està oberta a organitzacions actives en el domini de la fabricació digital.  

Data límit: 30/06/2021 

Font:

https://exteriors.gencat.cat/ca/ambits-dactuacio/afers_exteriors/ue/fons_europeus/

https://kyklos40project.eu/about-kyklos/open-call-1-2/

Comparteix