Subvencions per al foment de les sol · licituds de patents i models d'utilitat. Oberta la convocatòria 2014
Edició/ 25 de Març de 2014

Ahir es va publicar al BOE (veure còpia adjunta ) la resolució per la qual es convoca la concessió de subvencions per al foment de les sol · licituds de patents i models d'utilitat espanyols i en l'exterior .

Conceptes subvencionables.

Programa per al Foment de les Sol · licituds de patents i models d'utilitat a l'Exterior .

Seran subvencionables els tràmits següents :

a) L'extensió d'una sol · licitud de patent o d'un model d'utilitat davant les oficines nacionals de països tercers o oficines regionals de patents , en el marc de procediments de concessió de patents o de models d'utilitat nacionals o regionals .

1 . º La sol · licitud d'una patent o d'un model d'utilitat .

2 . º La validació d'una patent europea .

3 . º La recerca de anterioritats en l'Estat de la Tècnica .

4 . º L'examen de la sol · licitud de patent .

5 . º La concessió de la patent .

6 . La designació de països , l'excés del nombre de reivindicacions i les anualitats davant l'Oficina Europea de Patents ( EPO ) .

7 . º La traducció de les memòries completes de les sol · licituds de patents o de models d'utilitat a fi de presentar la mateixa davant les oficines nacionals de països tercers o oficines regionals de patents .

b ) Les activitats realitzades dins del procediment internacional PCT .

1 . º La sol · licitud internacional PCT quan l'OEPM hagi actuat en qualitat d'Oficina Receptora .

2 . º Hi internacional quan l'OEPM hagi actuat en qualitat d'Administració de Recerca Internacional.

3 . º L'examen preliminar internacional quan l'OEPM hagi actuat en qualitat d'Administració d'examen preliminar internacional .

Les activitats objecte de subvenció són aquelles la despesa s'hagi realitzat des del 5 de juliol de 2013 fins el 24 d'abril de 2014, data de finalització del termini de presentació de sol · licituds de la present convocatòria .

Els beneficiaris d'aquesta línia de subvenció són els següents :

- Persones físiques

- PIME

-Gran Empresa privada

- Institució privada sense ànim de lucre sense dependència o vinculació al sector públic

Programa per al Foment de les Sol · licituds de patents i models d'utilitat Espanyols .

Podran ser subvencionades la realització d'alguna de les següents activitats :

1 . º La sol · licitud d'un model d'utilitat espanyol .

2 . º La sol · licitud i la realització de l'informe de recerca de anterioritats en l'Estat de la Tècnica ( IET ) per a les sol · licituds de patents espanyoles .

3r La sol · licitud d'una patent espanyola prioritària d' una sol · licitud internacional PCT l'informe de Recerca Internacional ( IBI ) s'hagi realitzat amb anterioritat a l'Informe sobre l'Estat de la Tècnica ( IET ) .

Les activitats objecte de subvenció són aquelles sol · licituds de patents o de model d'utilitat que hagin estat publicades durant tot l'any 2012 i 2013 , i durant 2014 fins a la data de finalització del termini de presentació de sol · licituds de la present convocatòria , és a dir , fins el 24 d'abril de 2014.

Els beneficiaris d'aquesta segona línia de subvenció seran:

- Persones físiques

- PIMES

Termini de presentació de sol · licituds .

El termini de presentació de sol · licituds serà d'un mes a partir del dia següent a la publicació de la present resolució en el « Butlletí Oficial de l'Estat », 24 de abril de 2014.

Font: web clarkemodet

AdjuntMida
oepm_subvenciones_2014.pdf459.14 KB
Comparteix