Inici de sessió d'usuari

Subvencions per a empreses per accions de formació per a l'ocupació: Programa Forma i Insereix
Edició/ 18 de Octubre de 2016

Des del Servei Municipal de Treball i Promoció Econòmica de l'Ajuntament de Cerdanyola us informem que el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya ofereix, mitjançant el programa Forma i Insereix, subvencions per a empreses per a dur a terme accions de formació per a l'ocupació amb la modalitat de compromís de contractació.

El programa Forma i Insereix s’emmarca dins la formació per a l'ocupació adreçada prioritàriament a persones desocupades que promou el SOC.

Entitats beneficiàries

Poden ser beneficiàries d'una subvenció per a la realització de les accions formatives les entitats següents: les empreses, associacions empresarials, gremis i altres entitats amb establiment operatiu a Catalunya que es comprometin a contractar com a mínim el 60% de l'alumnat atorgat, els quals han de realitzar almenys el 75% de l'especialitat o bé de l'itinerari formatiu subvencionat.

Persones destinatàries

Les accions de formació s’adrecen prioritàriament persones treballadores en situació d'atur demandants d'ocupació (DONO), que han de ser com a mínim el 80% dels participants en l'acció formativa sol•licitada, sens perjudici de la participació de persones treballadores ocupades i inscrites a les oficines de treball. 

En aquest sentit, l’empresa que fai la contractació pot proposar la participació de persones treballadores pròpies que s’hagin incorporat en els darrers 3 mesos a l’empresa o bé requereixin la formació específica impartida en el marc d’aquesta Ordre per necessitat d’adaptació al lloc de treball.

Pressupost  

1.400.000 euros 

Ministeri d'Ocupació i Segurertat Social - CS

Data límit de presentació de sol·licituds 

15 de novembre de 2016

Inici de les accions

Màxim el 30 de desembre de 2016

Termini de les accions

Les accions formatives que obtinguin subvenció han de començar, un cop es notifiqui la resolució d'atorgament, abans del 30 de desembre de 2016 i acabar com a màxim el 31 d’octubre de 2017.

Per a més informació fer click aquí

Comparteix