Inici de sessió d'usuari

Subvencions a l’emprenedoria femenina en el sector digital
Edició/ 6 de Abril de 2021

El Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública de la Generalitat de Catalunya, ha obert la convocatòria per sol·licitar la subvenció adreçada a empreses de base tecnològica liderades per dones

Aquesta subvenció té com a finalitat  impulsar l’emprenedoria i el lideratge femení en l’àmbit digital, a més d' ajudar a consolidar empreses emergents de base tecnològica fundades i liderades per dones que estiguin en la fase inicial de la seva activitat empresarial.  Els requisits que s'han de complir són:

  • A l’equip fundador hi ha d’haver com a mínim una dona que tingui el 50% de les accions de la companyia i formi part de l'equip directiu de l'empresa.
  • L'equip fundador ha d'estar compromés amb el creixement de l'empresa i dedicar la major part del temps de treball a l'empresa.
  • La companyia ha d’estar establerta a Catalunya, i ha de tenir entre un i tres anys de vida des de la seva constitució, en el moment de la publicació de la convocatòria.
  • L’empresa ha d’estar constituïda com a societat de responsabilitat limitada, societat anònima, societat laboral o societat cooperativa.
  • Ha de ser una companyia amb potencial de creixement de base tecnològica.

La concessió de la subvenció serà per concurrència competitiva, i l'import estarà entre 15.000 euros i 35.000 euros. El termini de presentació de les sol·licituds és del 24 de març al 23 d'abril. Només es podran presentar per internet en aquest enllaç

Per a més informació sobre aquest ajut cliqueu aquí o també us podeu adreçar a:

Servei Municipal de Treball i Promoció Econòmica
Av. Roma, s/n 
93 594 70 50
Comparteix