Últims dies per presentar propostes per accedir a infraestructures punteres en nanociència
Edició/ 28 de Juny de 2016

Fins el 15 de juliol està oberta la primera convocatòria del projecte NFFA-Europe, que ofereix a investigadors i empreses l'oportunitat d'accedir gratuïtament laboratoris i serveis per a la recerca a la nanoescala, que inclouen tècniques per al creixement i síntesi, nanolitografia, nanocaracterització i teoria i la simulació.

L'NFFA-Europe posa a l'abast d'investigadors i empreses de totes les regions d'Europa laboratoris i serveis per a la recerca a la nanoescala amb tècniques que inclouen des del desenvolupament de models teòrics i simulacions numèriques amb superordinador, fins a la síntesi de nanomaterials, i diferents processos de fabricació i caracterització d'estructures a la nanoescala.

El projecte disposa de més de 15 punts d'accés distribuïts per tota Europa, entre els quals es troben sincrotrons, centres de recerca i universitats d'Itàlia, França, Alemanya, Suïssa, Grècia, Suècia, Regne Unit, Àustria, Eslovènia i l'Estat espanyol.

La primera convocatòria per presentar propostes romandrà oberta fins el proper 15 de juliol. Tots els investigadors interessats en utilitzar aquestes infraestructures poden presentar la seva sol·licitud a través del web del projecte. A les propostes seleccionades se'ls assignarà la instal·lació més adequada per al desenvolupament del seu projecte, sempre d'un país diferent al del seu grup de recerca. Els usuaris tindran accés gratuït a les instal·lacions i el projecte també cobrirà les despeses del viatge i allotjament.

De moment, ja s'han presentat vint-i-sis propostes, de les quals disset han estat acceptades i en els propers mesos accediran a les infraestructures més adequades per desenvolupar el seu projecte. Dos d'aquests projectes utilitzaran les instal·lacions i equipament del campus de la UAB, concretament de l'Institut de Microelectrònica de Barcelona (IMB-CNM, CSIC) i l'Institut de Ciència dels Materials de Barcelona (ICMAB, CSIC).

Font: web PRUAB

Comparteix