Inici de sessió d'usuari

Universitats catalanes líders en recerca
Edició/ 19 de Desembre de 2012

Les universitats catalanes fan el 60% de la recerca d'Espanya

Les universitats públiques catalanes produeixen el 60% de la investigació que es fa a Espanya, segons el primer informe sobre "Indicadors de recerca i innovació de les universitats públiques catalanes" presentat dilluns 17 de desembre per l’associació que agrupa els centres públics, ACUP, en un acte celebrat a la Universitat de Barcelona. La UAB ocupa la segona posició de Catalunya i la cinquena de l’Estat per nombre de publicacions i qualitat de la seva recerca.

L’informe indica que les universitats públiques catalanes han desenvolupat un sistema sòlid de recerca i desenvolupament, capdavanter en el conjunt d’universitats espanyoles i equiparable, quant a resultats, al de sistemes universitaris de països més avançats de la Unió Europea. A més, conjuntament amb els hospitals universitaris i els instituts de recerca —molts dels quals estan participats per les universitats—, conformen un sistema de recerca d’impacte mundial.

Pel que fa a la qualitat de la producció científica, mesurada a través de l’impacte mitjà normalitzat, totes les universitats públiques tenen un impacte superior a la mitjana mundial, que té valor 1, i ocupen les primeres posicions en el conjunt d’universitats de l’Estat. I precisament aquesta qualitat científica, conclou l'estudi, és el millor pilar perquè un nou model basat en l’estreta relació entre empreses, institucions i universitats permeti impulsar sense demora el trànsit tan necessari cap a una societat i una economia del coneixement.

Tanmateix, el sistema universitari català també evidencia un sistema en tensió que difícilment es pot mantenir en el temps, sobre la base dels recursos actuals destinats i els resultats obtinguts, i que, a més, amb la situació de crisi, s’exposa a un retrocés. Així, els reptes consisteixen, d’una banda, a poder mantenir i, si és possible, millorar aquests resultats mitjançant l’accés, també, a més recursos europeus, i d’altra banda, a enfortir la innovació a partir del coneixement generat, que demana una connexió més sòlida entre els generadors i els demandants de coneixement, entre la universitat i l’empresa, així com la potenciació d’una major cultura emprenedora.

Finançament

L’informe indica que el 64 % dels fons que van aconseguir les universitats l’any 2010 per finançar la recerca va ser resultat de participar en convocatòries públiques o privades competitives. Les xifres de captació de finançament per a la recerca en relació amb el personal docent i investigador de les universitats és força elevada, amb una mitjana de 46.580 euros per investigador. El total de recursos, competitius i no competitius, aconseguits per les universitats públiques catalanes l’any 2012 va ser de 346 milions d’euros, que equival al 20 % del pressupost conjunt de totes les universitats.

Pel que fa a l’origen dels fons competitius, també destaca la captació de fons europeus, que el 2010 va representar el 22 % del total; el 78 % restant procedia majoritàriament de convocatòries de l’Estat i de la Generalitat de Catalunya. Les universitats catalanes, en els quatre primers anys del 7è Programa marc de la Unió Europea, han aconseguit recursos per valor de 168 milions d’euros.

Transferència de coneixement

En els darrers anys, l’impuls a la transferència de coneixement ha esdevingut una de les prioritats de les universitats pel que fa al compromís d’aquestes amb el desenvolupament socioeconòmic. L’informe revela que, en els darrers anys, s’han sol·licitat una setantena de patents anuals per al conjunt de les universitats catalanes. Aquesta xifra, entre el 2007 i 2011, va significar un 14 % de les patents generades per les universitats espanyoles, però el 34 % pel que fa a les sol·licituds amb extensió europea (EPO), i el 16 % amb extensió mundial (PCT), fet que n’indica la qualitat.

Un segon instrument potenciat per les universitats catalanes ha estat la creació d’empreses de base tecnològica (132 en funcionament l’any 2010). En conjunt, les universitats catalanes van generar, l’any 2011, el 21 % dels ingressos per activitats de transferència del total de les universitats de l’Estat espanyol.

Un tercer instrument es troba en la creació d’infraestructures de col·laboració universitat-empresa, que aixopluga una generació de coneixement enfocada a la innovació, com són els parcs científics i tecnològics. A Catalunya hi ha 24 parcs, molts dels quals estan impulsats o participats per les universitats catalanes.

 

 Font i fotografia: notícia del (PRUAB) www.uab.es 17/12/2012

Comparteix