User login

News

La startup catalana Dermavision Solutions ha creat una cabina capaç de detectar lesions a la pell sospitoses de ser melanomes en només cinc minuts. El dispositiu fa fotografies i, per mitjà d'intel·ligència artificial, identifica les lesions que poden ser cancerígenes i envia un informe al...
Els Nuclis d’R+D empresarial* són un ajut a fons perdut destinat a finançar nous productes o serveis tecnològics d’alt risc que responguin a les necessitats del mercat. Disposen de dues modalitats: Nuclis d’R+D empresarial locals (consulta les bases de la convocatòria de la línia d'Economia...
Quines propostes poden participar? La Crida Oberta d’Innovació CIMTI està orientada a propostes que ofereixen solucions innovadores en l’àmbit sanitari i social com ara dispositius mèdics, diagnòstics in vitro i eHealth. Aquestes propostes poden provenir de les entitats SISCAT,...
Descripció   La finalitat d' aquestes beques és l'impuls de l'emprenedoria social- tecnològica dirigida a enfortir el teixit econòmic per potenciar la capacitat d' innovació, facilitant l'acompanyament d'una manera tutelada a 15 projectes per a la seva posta en marxa.   Les aplicacions...
UN EQUIP CIENTÍFIC DEL CSIC ESTUDIA AL SINCROTRÓ ALBA POTENCIALS FÀRMACS CONTRA LA COVID-19  Un equip del Centre d'Investigacions Biològiques Margarita Salas (CIB-CSIC) utilitza llum de sincrotró per estudiar el possible efecte d'un fàrmac antitumoral d'ús clínic sobre el cicle...
  A qui va dirigit: Cupons en innovació i estratègia: Petites o mitjanes empreses amb establiment operatiu a Catalunya i un mínim de quatre anys de vida a data de la sol·licitud de l’ajut. Cupons a la Indústria 4.0: Petites o mitjanes empreses amb establiment operatiu a Catalunya, i com a...

Pages