User login

News

El projecte d’innovació i tecnologia de les empreses lleugeres (ELIIT) té la finalitat de donar suport a les pimes de tèxtil, roba, cuir i calçat (TCLF) per millorar la seva competitivitat alhora que les ajuda a integrar les noves tecnologies en innovació o productes, processos o serveis amb alt...
Aquesta línia de subvencions de l'Agència de Residus de Catalunya (ARC) té com a objecte el foment de projectes per a l'acceleració de la transició cap a una economia circular a Catalunya, millorant l'eficiència en l'ús dels recursos materials i desacoblant el desenvolupament econòmic global del...
Convocatòria del projecte Gatekeeper per a ampliar la cartera d'aplicacions, eines o components d'IA i Big Data, amb finançament Horizon 2020.  Data límit: 28/02/2021 Més informació: https://www.gatekeeper-project.eu/open-call
Quantumcat, el Hub de tecnologies quàntiques de Catalunya, té com a objectiu avançar mitjançant projectes col·laboratius de recerca i desenvolupament, en tecnologies d’alt potencial que actualment es troben al laboratori, per fer-les avançar cap a la seva implementació industrial. El Hub inclou...
Aquest programa s'orienta a la computació personalitzada de baix consum energètic (CLEC) per a sistemes ciberfísics (CPS) i Internet de les coses (IoT) i combina un conjunt de característiques úniques que s'uneixen sota una visió comuna, diferents cultures, polítiques diferents,...
Agrobofood es basa en la seva xarxa i ecosistema existents i utilitza el mecanisme de les convocatòries obertes per proporcionar suport financer a tercers, per tal d'accelerar l'expansió de la xarxa, impulsada per la comunitat de robòtica i el sector agroalimentari europeu.   ...

Pages