ajuts i subvencions

Tipus d'ajut: Inversions a finançar  per Projectes de producció cinematogràfica de llargmetratges per als que no s’hagi concedit una ajuda sobre el projecte del ICAA.  Finançament fins al...

Pages