User login

immigrants

D’acord amb les dades del Ministeri de Treball i Immigració (2008), a Espanya la població estrangera va passar de 719.647 persones degudament censades el 1998 a gairebé 4,5 milions el 2008 (4.473.499...