You are here

News list: Gremi d'Instal·ladors i Pimes del metall

Publicada ORDRE EMO/311/2015, de 2 d'octubre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per al foment de la incorporació de persones en situació d'atur majors de 45 anys al mercat de treball, s'obre la convocatòria per a l'any 2015 i s'obre la convocatòria anti

El Consell de Ministres del 9 de Maig ha aprovat el Reglament per actualitzar les condicions tècniques i garanties de se