User login

Ajuts per al foment de la competitivitat de les cooperatives i altres entitats associatives agràries
Edició/ 6 de May de 2020

L'objectiu d'aquests ajuts és el foment de la millora de la competitivitat de les cooperatives i altres entitats associatives agràries mitjançant la concentració i la intercooperació, com a factor d'incentivació que contribueixi a incrementar la dimensió econòmica i social de les cooperatives agroalimentàries, potenciar les zones rurals i facilitar-ne el desenvolupament, amb l'adopció de mesures de modernització, de gestió empresarial i de comercialització que n'augmentin la competitivitat.

Les actuacions objecte de subvenció es poden dur a terme durant l'anualitat 2020.

Més informació:

http://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Ajuts-per-al-foment-de-la-concentracio-la-intercooperacio-i-la-modernitzacio-de-les-cooperatives-i-altres-entitats-associatives-agraries

Comparteix