User login

Aprovades les convocatòries de subvencions adreçades a entitats de Gent Gran, Feminisme i LGTBIQ+ i Solidaritat i Cooperació
admin/ 5 de November de 2020

La Junta de Govern Local ha aprovat les convocatòries de subvencions per a la presentació de projectes en l'àmbit de Gent Gran, Feminisme i LGTBIQ+, Solidaritat i Cooperació a Cerdanyola

La convocatòria estarà oberta fins a l’11 de novembre de 2020. Les sol·licituds s’han de presentar telemàticament, a la seu electrònica de l’Ajuntament i concretament a l’apartat d’instància genèrica.

Les quantitats atorgades en les tres convocatòries es destinaran a cobrir les despeses corresponents als projectes i/o activitats que s’hagin realitzat en el termini comprès entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2020.

El govern municipal convoca aquestes subvencions amb la intenció de donar impuls al teixit associatiu i al suport a la tasca de les entitats, considerades com una eina fonamental en la participació de la ciutadania en la vida del municipi.

 

Convocatòria adreçada a entitats de Gent Gran

L’objecte d’aquesta convocatòria regula la concessió de subvencions a les associacions de Gent Gran per finançar el seu funcionament ordinari i per col·laborar i donar suport a les seves activitats, tant les de caràcter intern com les obertes a la ciutadania.

Poden accedir a aquesta convocatòria les associacions de Gent Gran de Cerdanyola inscrites al Registre Municipal d’Associacions Ciutadanes de la ciutat. Les entitats que demanin una subvenció han de tenir seu o desenvolupar les activitats subvencionades a Cerdanyola del Vallès. La dotació pressupostària és de 21.000 euros i la quantitat màxima a atorgar a cada associació es fixa en 4.000 €.

 

Convocatòria adreçada a entitats de l'àmbit de Solidaritat i Cooperació pel desenvolupar projectes de solidaritat i cooperació al municipi

La finalitat de la convocatòria és afavorir el treball voluntari i solidari de les entitats de la ciutat amb interessos en els diferents àmbits que li són propis. Els projectes i/o activitats subvencionables han de promoure els llaços culturals, el treball conjunt i la coparticipació en els projectes de les entitats arrelades a la població dedicades a la solidaritat i la cooperació. Podran fer referència a la defensa dels Drets Humans i de la Pau.

La dotació pressupostària  destinada a aquesta convocatòria és de 3.000 euros.

 

Convocatòria adreçada a entitats de l'àmbit de Feminisme i LGTBIQ+, per al desenvolupament de projectes al municipi

L'objecte de la convocatòria és la d'incentivar a les entitats registrades de Cerdanyola del Vallès a elaborar projectes, programes o activitats destinades a promoure l'equitat de gènere i la diversitat sexual, de gènere i família amb la finalitat de contribuir a millorar la qualitat de vida de les dones i les persones LGTBIQ+ del municipi.

La quantitat econòmica destinada a aquesta convocatòria és de 5.000 €.


Apartat web amb informació sobre les subvencions

Comparteix