User login

Convocatòria d’ajuts ICEX Next per a la internacionalització de les empreses
Edició/ 10 de July de 2020

El programa ICEX Next té la finalitat d’introduir i consolidar la cultura exportadora en les pimes perquè aquesta passi a formar part de la seva estratègia empresarial.

Es podran beneficiar de les subvencions les empreses espanyoles amb potencial exportador que desitgin iniciar, consolidar o reorientar la seva estratègia internacional i que reuneixin els diferents requisits establerts a les bases reguladores.

Les despenses subvencionables s’agrupen en dos blocs:

  • Assessorament personalitzat d’ICEX Next.
  • Despeses de prospecció i promoció internacional, de desenvolupament de la xarxa comercial exterior i de contractació de personal del departament internacional.
Més informació:
 
Comparteix