User login

Informació documental del actual decret 180/2015 de residus
Control & Caución/ 5 de July de 2016

 

Com a gestors autoritzats, E-920.06 de residus de cartutxos de tòner i amb ànim de complir l'actual decret 180/2015, pel qual es regula el trasllat de residus a l'interior del territori de l'estat. els informem dels següents punts a tenir en compte

Referent a la notificació prèvia, podran omplir les dades com a productor, a l'Agència de residus de Catalunya a l'enllaç de la part inferior, podran entrar al SDR (Sistema Documental de Residus), referenciant el codi de gestor i el destí del residu , T-62 Gestió per al Centre de Recollida i Transferència.

 

1. Codi de Productor
Totes les empreses, indistintament de la seva mida o activitat, han de tenir assignat un codi de productor amb una referència com aquesta: PXXXXX.X. (Es pot tramitar via SDR a través de l'Agència de Residus de Catalunya).

2. Contracte de Tractament
Obligatori per a qualsevol tipus de residu, per part del productor / Operador i el gestor / Destinatari.


3. Notificació Prèvia
Document per tramitar els residus destinats a abocadors especials, instal·lacions d'incineració i destinats a valorització.
La seva tramitació es realitza via SDR i ha d'estar signat pel Productor i el gestor, amb una antelació mínima de 10 dies.

 

 

TAGS
Comparteix