User login

Línia d'ajuts per a dones TIC
admin/ 29 de September de 2020

El Pla DonaTIC obre una línia d'ajuts específica dedicada a impulsar empreses tecnològiques que hagin estat fundades i liderades per dones.

La Generalitat de Catalunya, a través del Departament de Polítiques Digitals i el Pla DonaTIC, ha creat una línia d'ajuts d'entre 15.000 i 35.000€ per impulsar l’emprenedoria i el lideratge femení en l’àmbit digital.

En aquest sentit, aquesta línia d'ajuts segueix les recomanacions publicades per l'ONU Dones i considera la promoció del lideratge i la recuperació econòmica de petites i mitjanes empreses de dones com una resposta davant els efectes socials i econòmics adversos, amb l'objectiu de mitigar-los.

Més informació;

https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=882232&language=ca_ES

 
Comparteix