Reempresa, una altra forma d'emprendre. Reempresa, otra forma de emprender.
Empren/ 2 de February de 2016

Des del Servei Municipal de Treball i Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès, dins el programa Reempresa, oferim un servei de transmissió i traspàs d’empreses en funcionament i acompanyament durant tot el procés de transmissió de l’empresa: des de la primera reunió de presentació de les parts, fins a la signatura del contracte de compravenda, passant per les fases de negociació i mediació per arribar a un acord, oferint assessorament des d’una vessant neutral.

Serveis al Reemprenedor

- Recerca d’empreses que s’adeqüin al vostre perfil
- Estudi del Pla de Cessió
- Assessorament en la redacció de la documentació oficial entre el cedent i el reemprenedor.
- Definició del projecte de reemprenedorisme
- Assessorament en l’elaboració del Pla de Reempresa
- Orientació en la valoració de les empreses objectiu
- Assessorament en la recerca de finançament
- Transferència del know-how de cedent a reemprenedor

Serveis al Cedent

- Elaboració de l’oferta de cessió
- Orientació en la determinació del valor del negoci
- Assessorament sobre els preparatius per a la venda de l’empresa
- Estudi de l’empresa
- Recerca de compradors potencials
- Assessorament en la negociació amb l’entorn afectat
- Assessorament en la redacció de la documentació oficial entre el cedent i el reemprenedor
- Transferència del know-how de cedent a reemprenedor

Per a més informació poseu-vos en contacte amb nosaltres:

Servei Municipal d'Ocupació, Empresa i Promoció Econòmica (Àrea de creació i consolidació d'empreses)

Ajuntament de Cerdanyola del Vallès

Av. Roma s/n, 08290 Cerdanyola del Vallès (Barcelona). Telèfon: 93 594 70 50. Fax: 93 691 90 67. Email: consolidacioiempresa@cerdanyola.cat

Reempresa, otra forma de emprender 

Desde el Servicio Municipal de Trabajo y Promoción Económica del Ayuntamiento de Cerdanyola del Vallès, dentro del programa Reempresa, ofrecemos un servicio de transmisión y traspaso de empresas en funcionamiento y acompañamiento durante todo el proceso de transmisión de la empresa: desde la primera reunión de presentación de las partes, hasta la firma del contrato de compraventa, pasando por las fases de negociación y mediación para llegar a un acuerdo, ofreciendo asesoramiento desde una vertiente neutral.

Servicios al Reemprenedor

- Búsqueda de empresas que se adecuen a su perfil

- Estudio del Plan de Cesión

- Asesoramiento en la redacción de la documentación oficial entre el cedente y el reemprenedor.

- Definición del proyecto de reemprenedorisme

- Asesoramiento en la elaboración del Plan de Reempresa

- Orientación en la valoración de las empresas objetivo

- Asesoramiento en la búsqueda de financiación

- Transferencia del know-how de cedente a reemprenedor

Servicios al Cedente

- Elaboración de la oferta de cesión

- Orientación en la determinación del valor del negocio

- Asesoramiento sobre los preparativos para la venta de la empresa

- Estudio de la empresa

- Búsqueda de compradores potenciales

- Asesoramiento en la negociación con el entorno afectado

- Asesoramiento en la redacción de la documentación oficial entre el cedente y el reemprenedor

- Transferencia del know-how de cedente a reemprenedor

Para más información póngase en contacto con nosotros:

Servicio Municipal de Empleo, y Promoción Económica (Área de creación y consolidación de empresas)

Ayuntamiento de Cerdanyola del Vallès

Av. Roma s / n, 08290 Cerdanyola del Vallés (Barcelona). Teléfono: 93 594 70 50. Fax: 93 691 90 67. Email: consolidacioiempresa@cerdanyola.cat 

Comparteix

afegir comentari

Log in to post comments