User login

Mesures de suport a empreses cooperatives per a la reactivació socioeconòmica pel COVID-19
Edició/ 7 de July de 2020

Aquesta Resolució preveu oferir suport als projectes singulars de transformació i de nous models de negoci i activitat econòmica, amb l'objectiu de mantenir l'ocupació i la millora de l'ocupabilitat, i afrontar millor els reptes sorgits de la nova realitat socioeconòmica, de manera que es reforci la viabilitat de les empreses cooperatives i de l'economia social. 

L'economia social i solidària ha de poder contribuir de manera decisiva a minimitzar l'impacte sobre l'ocupació i l'activitat socioempresarial, perquè és una peça clau per assolir un model de desenvolupament socioeconòmic sostenible, divers, centrat en les persones i arrelat al territori. 

Poden ser entitats beneficiàries d'aquests ajuts les empreses cooperatives que tinguin experiència en l'àmbit del projecte i demostrin la seva capacitat. 

Es consideren projectes singulars els que estableix l'article 29 del Decret llei 16/2020, de 5 de maig, dirigits a fomentar la reactivació econòmica, la competitivitat de l'economia i a dinamitzar l'ocupació a través de la creació de nous projectes empresarials o empreses, noves línies de negoci, nous mercats, que aprofitin oportunitats estratègiques del mateix sector d'activitat o del territori, i que permetin reactivar l'economia social. 

 

Convocatòria:
Comparteix