Mesures i condicions per reobrir determinats comerços i serveis
Edició/ 5 de May de 2020

El comerç minorista, les activitats professionals, l’hosteleria i la restauració poden obrir al públic sempre que garanteixin el compliment de les condicions establertes pel Ministeri de Sanitat.

El comerç i l'hostaleria gaudiran d’un reactivació complint unes condicions i mesures que garateixin la higiene adequada per a la protecció de la salut i seguretat de la ciutadania i de les persones treballadores, evitant així un rebrot de la COVID-19.

Es pot reobrir al públic tots els establiments i locals comercials minoristes i d’activitats de serveis professionals a excepció dels que tinguin més de 400 metres quadrats o els que tinguin caràcter de centre comercial. Per poder obrir:

 • S’haurà d’establir un sistema de cita prèvia que garanteixi la permanència a l’interior del local d’un únic client per cada persona treballadora.
 • S’haurà d’establir un horari d’atenció preferent per a les persones de més de 65 anys i aquest haurà de coincidir amb la franja horària de 10h a 12h i de 19h a 20h.
 • Es podran establir sistemes de recollida al local de productes adquirits, sempre que es garanteixi una recollida esglaonada.
 • Els establiments hauran de realitzar com a mínim dues vegades al dia una neteja i desinfecció de les instal·lacions.
 • No es podran utilitzar els lavabos dels establiments comercials per part dels clients, llevat que es tracti d’un cas estrictament necessari.
 • Els desplaçaments únicament es podran realitzar dins el municipi, llevat que es tracti d'un producte inexistent a la ciutat.
 • S’haurà de disposar de paperera per poder dipositar mocadors o qualsevol altre material d’un sol ús.
 • Haurà d’haver a disposició del públic dispensadors de gels hidroalcohòlics.
 • No podrà haver zones d’autoservei.
 • Els uniformes i roba de feina hauran de desinfectar-se diàriament.
 • En els comerços de tèxtil, els emprovadors només podran ser utilitzats per una persona i seguidament s’hauran de desinfectar.

Hosteleria i restauració

En l’àmbit de l’hosteleria i restauració estarà prohibit el consum a l’interior dels establiments. Es podrà seguir oferint el servei de lliurament a domicili i s’afegirà la possibilitat de recollida per part del client a l’establiment. En aquest darrer cas, la comanda haurà d’haver estat realitzada prèviament i s’haurà de recollir en l’horari establert, que només podrà està obert al públic durant l’horari de recollida dels encàrrecs.

Els establiments d’hosteleria i restauració també hauran de disposar de gels hidroalcohòlics i papereres amb tapa d’accionament no manual.


Ordre ministerial amb les condicions per a la reobertura al públic de determinats comerços i serveis

Comparteix