User login

Oberta la convocàtoria per ajuts a projectes de foment de l'economia circular
Empren/ 9 de July de 2019

<a href="https://www.freepik.es/fotos-vectores-gratis/fondo">Foto de Fondo creado por rawpixel.com -  www.freepik.es</a>L'Agència de Residus de Catalunya ha obert unes línies d'ajuts adreçats a projectes d'economia circular per ajudar a les empreses a  millorar el seu comportament ambiental en materia de gestió de residus i amb l'objectiu d'accelerar la transició de l'economia cap a models de producció i consum més circulars.

 

Classes de projectes que es subvencionen:

 

Classe A : Projectes d'implementació en el mercat de nous productes o serveis.

 

Classe B : Estudis d'obtenció i testatge de prototips o projectes demostratius de nous productes o serveis.

 

Classe C: Estudis sectorials amb accions de comunicació per a associacions empresarials o sindicals.S'inclouen en aquesta classe els projectes que inclouen l'elaboració d'estudis sobre el potencial de l'economia circular ja sigui a nivell sectorial o bé territorial, així com les accions de comunicació que se'n derivin (campanyes, jornades, etc.).

 

Els projectes hauran d'estar dins les categories següents de : 1) Ecodisseny de productes o serveis que promoguin major eficiència dels recursos materials diferents de l’aigua al llarg del cicle de vida, 2) Models de negoci que afavoreixin l'eficiència de recursos en  (servitització,economia col·laborativa, etc), 3) Reutilització i reparació de productes, 4)Serveis take-back schemes), 5) Remanufactura, 6) Noves aplicacions de materials reciclats, 7) Nous processos o noves tecnologies per millorar la valorització dels recursos, 8) Simbiosis industrial que promogui l'eficiència dels recursos materials diferents de l'aigua i 9) Mineria d'abocadors per a la recuperació de materials.

 

Beneficiaris/es :

- Empreses, agrupacions d'empreses privades i associacions empresarials i sindicals que tinguin un establiment operatiu a Catalunya i que l'actuació a desenvolupar reverteixi en aquest establiment o en l'àmbit territorial de Catalunya.

- Projectes de classe A o B : empreses privades i agrupacions d'empreses privades

- Projectes de classe C : organització empresarial o sindicat.

 

Import de la subvenció: 

Es subvenciona un màxim del 75% de les despeses objecte de l’ajut per a pimes, o del 50% si el beneficiari no és una pime, amb un màxim de 40.000 euros per projecte en el cas de projectes de les classes A o B, i de 25.000 euros per projecte per a la classe C.

Temini de presentació de la sol·licitud :

 

El termini per presentar les sol·licituds finalitza el 19 de juliol de 2019.

 

Més informació i accés al tràmit de l'ajut:

 http://residus.gencat.cat/es/consultes_i_tramits_-_nou/tramits/detall/Ajut-economia-circular

 

També us podeu adreçar al Servei Municipal de Treball i Promoció Econòmica on us informarem amb més detall i donarem suport en els tràmits. Av. Roma, 65 Cerdanyola del Vallès. Tl: 93.594.70.50. E-mail: consolidacioiempresa@cerdanyola.cat i empresa@cerdanyola.cat.

 

 

 

 

TAGS
Comparteix

afegir comentari

Log in or register to post comments