Subvencions d'emprenedoria femenina al sector digital
admin/ 28 de September de 2022

El Govern de la Generalitat convoca les subvencions a empreses de base tecnològica liderades per dones per impulsar l’emprenedoria i el lideratge femení en l’àmbit digital. Aquestes subvencions han d’ajudar a consolidar empreses emergents de base tecnològica fundades i liderades per dones, que estiguin en la fase inicial de la seva activitat empresarial.

Va dirigit a empreses o empreses emergents que:

  • A l’equip fundador hi hagi, com a mínim, una dona que tingui el 50% de les accions de la companyia.
  • La companyia estigui establerta a Catalunya, i tingui entre un i cinc anys de vida des de la seva constitució, en el moment de la publicació de la convocatòria.
  • L’empresa estigui constituïda com a societat de responsabilitat limitada, societat anònima, societat laboral, societat cooperativa, societat limitada unipersonal o persona autònoma.
  • Sigui una companyia amb potencial de creixement de base tecnològica.
  • No hagi estat beneficiària d’aquesta mateixa subvenció en convocatòries anteriors.

Fi data de convocatòria: 5 d'octubre

Més informació:

https://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Subvencions-a-lemprenedoria-femenina-en-el-sector-digital?category=1f54214c-36ac-11e5-be5c-005056924a59&mc_cid=21c7ae64b9&mc_eid=1a767de226

Comparteix