You are here

Subvencions per la contractació de persones en situació d'atur majors de 45 anys

Undefined

Publicada ORDRE EMO/311/2015, de 2 d'octubre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per al foment de la incorporació de persones en situació d'atur majors de 45 anys al mercat de treball, s'obre la convocatòria per a l'any 2015 i s'obre la convocatòria anticipada per a l'any 2016.

Publicat al DOGC de 09-10-2015

http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6973/1449061.pdf

El termini de presentació de sol·licituds per la convocatòria de 2015 resta obert des de l’endemà de la publicació d’aquesta Ordre al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i fins al 30 de novembre de 2015.

El termini de presentació de sol·licituds per la convocatòria de 2016 resta obert des de l’1 de gener de 2016 i fins al 30 de novembre de 2016.