AEPTV; PTV; Cerdanyola Oberta; Sincrotró Alba; Innova

Les coccolitoforals són algues marines microscòpiques abundants als oceans que es caracteritzen per produir petites estructures de carbonat de calci, conegudes com a coccòlits. El coccòlit es forma...