User login

game desig

Hem començat a parlar i a referenciar esdeveniments de Gamification però ara comencem a parlar amb ordre i sistemàtica d'aquesta bonica ciència. Perquè no és ja una moda o una tendència: ha...