User login

game thinking

Hem començat a parlar i a referenciar esdeveniments de Gamification però ara comencem a parlar amb ordre i sistemàtica d'aquesta bonica ciència. Perquè no és ja una moda o una tendència: ha...
Et crida l'atenció saber què és gamification? O potser penses en la seva aplicabilitat en el teu àmbit professional (empresa, treball, idea innovadora, start up...)? O...potser tens ganes d'adquirir...